Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2011

among
Wszystko będzie dobrze.
Zbliża się lato.
Czy cokolwiek złego może się dziać w lato?
— (;
among
among
among
bo ja jestem jakby na baterie. na ciepło, na wzrok, na śmiech, na magię słów.
among
Zależy mi na innych ludziach, tylko nie potrafię niekiedy ocenić kto przyjacielem, a kto wrogiem. Poza tym mam silne zaburzenia pamięci i nie pojmuję, dlaczego nagle inni przestają się do mnie odzywać.
— B. Rosiek

February 19 2011

among
Kobieca logika może zdziałać cuda.
— z telewizji.
Reposted fromjoda joda
among
1935 c59e 390
Reposted fromEpicurus Epicurus viajoda joda
among
marzy mi sie wolność...
Reposted fromjoda joda
among
6462 f8e9 390
Reposted fromEpicurus Epicurus viajoda joda
among
Alkohol i namiętność jednakowo zawracają w głowie.
— Antoni Regulski
Reposted frompaolcia paolcia viajoda joda
among
Przyciągnij mnie wyglądem, a zatrzymaj charakterem.
Reposted fromczekoladowamamba czekoladowamamba viajoda joda
among
Przepraszam, ale idę się wyrzygać
Reposted fromkeep-calm keep-calm viajoda joda
among
Po dziewięciu dniach naszej rozłąki zwyczajny pocałunek smakował jakby był pierwszym...
Reposted fromjoda joda
among
8210 6840 390
Reposted fromWioSza WioSza viajoda joda
among
zero zmartwień i duża ilość alkoholu.
Reposted fromMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue viajoda joda
among
- Śpisz?
- Nie, wącham materac.
— fejs.
Reposted frombasoerxia basoerxia viajoda joda
among
5902 0530 390
Reposted fromrizalacannelle rizalacannelle viajoda joda
among

Jeśli chcesz - znajdziesz sposób...
Jeśli nie chcesz - znajdziesz powód...

Reposted fromtomada tomada viajoda joda
among
Nic nie odbierze mi tego, że dobrze się zabawiłem
— Casanova
Reposted frompeace peace viajoda joda
among
Nie wiem co masz w tej swojej ślnie, że tak na mnie działasz...
Reposted fromjoda joda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl