Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2011

among
– Chcesz ze mną spać?
Dziewczyny są obłędne. Ja zastanawiałbym się godzinami, tygodniami, miesiącami, zanim bym wypowiedział takie zdanie. Ona rzuciła je najnaturalniej w świecie, jak gdyby nigdy nic.
— Éric-Emmanuel Schmitt 'Oskar i Pani Róża'
Reposted frombezslow bezslow viajoda joda
among
among
Każdy z nas ma tą jedną osobę, której zdolny jest wybaczyć wszystko.
Reposted fromawaken awaken viajoda joda
among
Sobą spełniłeś moje największe marzenie.
Reposted frompeace peace viajoda joda
among
7412 38cc 390
Reposted fromivka ivka viajoda joda
among
1100 3cfb 390
Reposted fromretaliate retaliate viajoda joda
among
Pierdol to. Nie bądź dziewczyną, która potrzebuje mężczyzn. Bądź dziewczyną, której potrzebują mężczyźni. 
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viajoda joda
among

Reposted fromLadyGoga LadyGoga viajoda joda
among
Kiedyś spotykało się dziewczyny co potrafiły gotować, jak ich matki, teraz spotyka się dziewczyny co potrafią chlać jak ich ojcowie.
Reposted fromniewinna niewinna viajoda joda
among
5673 b4db 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viajoda joda
among
Prawda o prawdzie jest taka... że rani. Więc kłamiemy.
— Grey's Anatomy
Reposted fromshake shake viajoda joda
among
8299 53e1 390
Reposted fromlilyoung lilyoung viajoda joda
among

Mózg to zajebista sprawa, powinien go mieć każdy facet

Reposted fromzur887 zur887 viajoda joda
among
za facetami i autobusem sie nie biegnie.... będzie następny
— facebook
Reposted fromzatanczmy zatanczmy viajoda joda
among
0861 cf97 390
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viajoda joda
among

szczęście nie oznacza,że wszystko jest idealnie
— B.
Reposted fromfreddymylove freddymylove viajoda joda
among
4840 2ade 390
Reposted fromkyky kyky viajoda joda
among
zakochana dziewczyna zazwyczaj ma w głowie zakodowane, że kiedy odchodzi od niej największy skarb, nie szuka innego, tylko bezczynnie czeka na jego powrót.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viajoda joda
among
1529 ac7a 390
Reposted fromkyky kyky viajoda joda
among
Reposted fromyround yround viajoda joda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl